Martin Sviták

14.06.2021

Pokořitel Sellaronda Hero 2015, bývalý účastník závodů Marathon Men Europe. V současnosti pravidelný pivař se sklony k hobby MTB v okolí Říčan a občasnému běhu.

Martin

Marťas